Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru je organ Ekonomsko-poslovne fakultete, ki obravnava in sklepa o vprašanjih s študijskega področja, pomembnih za študente. Po Zakonu o visokem šolstvu in Statutu Univerze v Mariboru je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete. Rešuje problematiko, povezano s študenti, in se bori za dobrobit študentov.

ŠS EPF poleg svojih funkcij zastopanja študentov in podajanja mnenja v postopkih izvaja še program interesnih dejavnosti. S svojimi aktivnostmi, ki so tako izobraževalne kot zabavne narave krepi pripadnost študentov fakulteti, vezi med zaposlenimi in študenti ter študentom omogoča, da zapolnijo svoj čas študija še z drugimi aktivnostmi.

Člani Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete se srečujemo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja. Seje so javne, tako da se jih lahko udeležite vsi, ki za to izkažete interes.

Na sejah:

  • obravnavamo in dajemo mnenja o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov
  • podajamo mnenja o kandidatih za dekana
  • volimo predstavnike študentov v akademski zbor
  • predlagamo kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov  EPF in komisij EPF
  • se vključujemo v procese in aktivnosti samoevalvacije fakultete
  • načrtujemo ob študijske aktivnosti za študente

Člani študentskega sveta v aktualnem študijskem letu

Lea Kranjc
Študijski program: BUN
lea.kranjc@student.um.si
Pina Slaček
Študijski program: BUN
pina.slacek@student.um.si
Ajda Grabnar
Študijski program: BUN
ajda.grabnar@student.um.si
Janja Orovič
Študijski program: BUN
janja.orovic@student.um.si
Erik Kramberger
Študijski program: BUN
erik.kramberger@student.um.si
Nomi Hrast
Študijski program: BUN
nomi.hrast@student.um.si
Nina Kolar
Študijski program: BUN
nina.kolar1@student.um.si
Luka Simonič
Študijski program: BUN
luka.simonic@student.um.si
Luka Kalderon
Študijski program: BUN
luka.kalderon@student.um.si
Manja Koželj
Študijski program: BUN
manja.kozelj@student.um.si
Gregor Rihtarič
Študijski program: BUN
gregor.rihtaric@student.um.si
Cecilija Matul
Študijski program: BUN
cecilija.matul@student.um.si
Lana Zabčič
Študijski program: BVS
lana.zabcic@student.um.si
Grega Ropič
Študijski program: BUN
grega.ropic@student.um.si
Nejc Fir
Študijski program: BMAG
nejc.fir@student.um.si
Gregor Miklavčič
Študijski program: BMAG
gregor.miklavcic@student.um.si
Zala Lesjak
Študijski program: BMAG
zala.lesjak@student.um.si
Jure Fras
Študijski program: BMAG
jure.fras@student.um.si
Urban Bratina
Študijski program: BMAG
urban.bratina@student.um.si
Boris Pukšič
Študijski program: BMAG
boris.puksic@student.um.si
David Bohar
Študijski program: UN ABS
david.bohar@student.um.si